Osäkerhet om regeringens jobblöfte

Fler jobb och minskad arbetslöshet är en fråga som ligger varmt om hjärtat för många länsbor. Men det finns en tveksamhet över om den nya regeringen klarar den svåra uppgiften.