Mönstringen flyttas ut till kusten

Från nästa år får ungdomar från vårt område som ska mönstra till lumpen åka till ett nytt ställe. Sandö i Ångermanland ersätter Östersund som mönstringsort för ungdomar från Y och Z län.

Som vi berättat tidigare har Pliktverkets generaldirektör beslutat lägga ner regionkontoren i Östersund och Karlstad.

De kvarvarande mönstringskontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad ska i fortsättningen under perioder upprätta tillfälliga mönstringskontor för ungdomar i Norrland.

Kristianstad ansvarar för norrbottningarna, Göteborg för västerbottningarna och Stockholmskontoret ska mönstra ungdomar från Jämtland och Västernorrland.

Den tillfälliga mönstringen ska enligt förslag från Pliktverkets ledning inte längre bedrivas i Östersund, där verket har hyreskontrakt på lokaler som löper till 2009. I stället är tanken att mönstringen flyttas till Sandö, i Kramfors kommun.

- Det blir under ett antal veckor, utflyttat, tillfällig materiel och ett antal personer som under begränsad period får sköta det här, säger Christer Franzén, chef för Pliktverkets regionkontor i Östersund.

Där väntar nu ett 40-tal personer på att under november månad få sina uppsägningar.