Vill att Pliktverket får tidsfrist

Ändra beslutet att lägga ner mönstringskontoret i Östersund! Den uppmaningen riktar Per Söderberg, tidigare centerns oppositionsråd i Östersund och ersättare i inskrivningsnämnden, till regeringen.

Som SR Jämtland berättat tidigare vill verket att ungdomar från Norrland ska mönstra för lumpen vid tillfälliga inskrivningsställen som de tre återstående mönstringskontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad ska upprätta, under vissa perioder.

För jämtar och västernorrlänningar ska den mönstringen i fortsättningen ske på Sandö utanför Kramfors, enligt förslaget.

Per Söderberg ifrågasätter lönsamhet och rimlighet med ambulerande mönstring och uppmanar den nya regeringen att agera för att Pliktverkets kontor i Östersund ska kunna behållas under det kommande året.

Hyreskontraktet på lokalerna sträcker sig till 2009 och en sådan respit skulle ge tid att utvärdera den nya urvalsmetoden, där ungdomars svar på ett frågeformulär avgör vilka som kallas till mönstring, menar Per Söderberg.