Större jaktområden ska ge färre betesskador av älg

Större områden för älgjakten kan vara ett sätt att komma till rätta med de skador som älgen gör i skogen. Det tror både skogsägare och älgjägare som deltar i ett unikt försök, som sträcker sig över ett stort område i Jämtland och Ångermanland.

Det omfattar 650 000 hektar med jaktlag som dom i Hammerdal och Ragunda och Helgum och Edsele. Ett för älgarna naturligt vandringsormåde mellan Indals- och Faxälvarna. Och där antalet älgar kan variera från sex per hektar till tolv eller mer.

Jägarförbundet vill utvidga det här till åtta älgförvaltningsormåden i båda länen.

Skogsägarna - med många föreningar och bolag - behöver mer tid för att förankra idén.