Ingen vill hysa missbrukare i Östersund

Löftet att ordna en värmestuga för missbrukare visar sig vara svårt att infria. Trots att kommunen både lovar att stå för hyran och att ha personal i värmestugan, säger hyresvärdarna i området nej.

Sedan systembolaget öppnade en butik vid busstorget har allt fler missbrukare samlats där, och klagomålen hopats om att det blivit stökigt kring torget. Därför vill kommunen göra ett försök med en värmestuga i centrala stan. Men trots att kommunen lovar att stå för hyran och att ha personal i värmestugan, säger alltså hyresvärdarna nej.