Fartkameror ger mer jobb för polisen

Med de många nya fartkamerorna längs vägarna - ett 40-tal bara i vårt län - så väntas antalet registrerade fortkörningar öka kraftigt.

Och trafikpolisens utredare befarar att de i och med det kommer att få mer att göra - exempelvis när någon annan än bilägaren kör bilen.

- Vi som håller på med utredningar kommer att få betydligt fler ärenden än vi har i dag, säger polisinspektör Christer Görsten till Radio Jämtland.