Mittuniversitetet får pengar till utrustning

Mittuniversitets forskningsområde inom Turism och idrott får 12 miljoner kronor till ny utrustning.

Universitetet får del av de statliga pengar som avsatts till Östersund efter nedläggningen av försvaret.

Ungefär hälften av pengarna kommer att gå till Nationellt Vintersportcentrum i Östersund för att förbättra testverksamheten.

Mittnuniversitetets prorektor Håkan Wiklund menar att det här innebär stora möjligheter för universitetet att ta en större plats på den internationella arenan.