Revisorer ångrar besk kritik

Landstingets revisiorer överväger nu att ta tillbaka sin beska kritik mot landstingets delårsbokslut.

Revisiorerna har sågat bokslutet och sagt att det är så dåligt att det knappt fungerar att använda som beslutsunderlag av politikerna. Men idag har revisionens ordförande Nils Gunnar Molin suttit i möte med landstingsråden och landstingsdirektören och det är efter det mötet som den oväntade vändningen kommer.

- Det är möjligt att vi missuppfattat en del av den information som finns i delårsbokslutet, säger Nils Gunnar Molin till SR Jämtland.