Tomtmark i Tännäs reas

Nu är det är rekordhöga priser på tomter och hus i stora delar av Härjedalsfjällen, men i Tännäs är det tvärtom. Här är det stor rea på tomter - för bofasta.

Priset är endast 1 krona om man bygger inom ett år och blir bofast.