Tidsbrist hindrar barnmorskor att prata om misshandel med patienter

Alla gravida kvinnor i länet ska få frågan om dom blivit utsatta för misshandel. Som vi berättat tidigare ingår det i barnmorskornas nya rutiner.

Bakgrunden är forskning som visar att män ofta slår sina kvinnor första gången när dom är gravida. Barnmorskan Anna Edström i Hammarstrand tillhör dom i länet som har störst erfarenhet av att prata om våldsamma relationer. Sen 2002 har hon frågat nästan alla sina patienter om dom blivit misshandlade.