Försenade tidningar i hela länet

På onsdagsmorgonen fick många länsbor vänta länge på sina tidningar. Problem på tryckeriet i Torvalla gjorde att både LT och ÖP blev tre timmar försenade.