Det var här du hörde det först!!

Bengt Söderhäll läste ur N. Scott Momadays bok Hus byggt av gryning och föreslog denne författare som en möjlig Nobelprisvinnare i litteratur. Klockan ett idag vet vi!