Jag skämdes för min bror

Hej! Hörde ert program om syskonskap och funktionshinder. Blev verkligen berörd. Programmet väckte tankar och känslor som jag länge försökt och också lyckats skjuta bort.

Jag har själv en lillebror med ett funktionshinder och jag känner väl igen mig i Annas berättelse om att alltid vara ”den duktiga” och att vara tacksam. ”Din bror har det ju så svårt” var en replik jag ofta fick höra när jag växte upp. Något som slog mig när jag hörde reportaget var att inget av syskonen tog upp att de skämdes för sitt syskon. Det känns hemskt att skriva men under hela min tonårstid skämdes jag över min bror och tog sällan hem kompisar. I vårt samhälle där mallmänniskor idealiseras, är det svårt att ha ett syskon som inte ens kan passa in in någon del av den mallen.

MVH

Ingela