Barnen och dansvåndan

Fredag 29 dec 11.03 & 23.07 31 dec 18.00

Årets sista Barnen blir ett svängigt program om tafatt blygsel, valhänt stelhet, och den hämmade lusten och längtan att släppa loss på dansgolvet och waila med hela kroppen. Som alla andra gör.

Eller, gör de det?

Ett program av musikern och dramatikern Lars In de Betou.

Lars In de Betou har bl  a intervjuat danspedagogen Maria Llerena som ger salsakurser för barn och vuxna.

NYÅRSPRESENT! Nyårsdagen kl 07.25 bjuder vi på ett extrainsatt Barnen!

Nyårsdagen kl 07.25

I november 2005 reser klass 8 vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm till Indien. De ska sjunga tillsammans med indiska barn. Innan resan har Louise Åkerlund, 14 år, en bild i huvudet av ett indiskt torg med ett myller av människor människor och färger. Hon längtar efter att se det i verkligheten.

Ungdomarna har med sig bandspelare för att själva berätta om sina intryck. De har förberett sig för resan ända sedan femte klass. Nu bär det äntligen iväg! Men Indienresan blir inte som de tänkt sig.   

Producent Lollo Collmar. Programmet sändes första gången i mars i år.