Barnen i Skolan 2: En lektion i intolerans

Torsdag 8 feb 11.03 & 20.03, samt fredag 9 feb 23.30

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Den är också en arbetsplats som eleverna inte kan välja bort, även om de vantrivs eller far illa. Hur bra är elevernas arbetsmiljö egentligen? Det andra programmet i Barnens serie om skolan tar upp könsroller och attityden till homosexuella elever.

Det har blivit lättare att vara homosexuell, bisexuell eller transperson i Sverige de senaste åren. Men hur är det i skolan?

John Andreasson är 17 år och bor i Göteborg. Under högstadiet blev han regelbundet trakasserad för sin homosexualitet. John blev knuffad, hånad och misshandlad. När han började individuella programmet i gymnasiet blev situationen ännu värre. Lärarna såg vad som hände, men gjorde ingenting, säger John. Nu deltar han inte längre i några gemensamma lektioner utan får enskild undervisning av en lärare.

För Johns kamrat Gabriella Bräutigam däremot blev allt bättre i gymnasieskolan. Det viktigaste för hennes skolkamrater är att hon är Gabriella, inte vilken sexuell läggning hon har, säger hon.

I skolan ska eleverna fostras till tolerans och jämlikhet. Men trots alla goda föresatser är skolan ofta en hård och intolerant arbetsplats. För att försöka förändra klimatet satsar Tärnaskolan i Vänersborg på samtalsgrupper för tjejer och för killar. De träffas varannan vecka för att diskutera sex, grupptryck och skönhetsideal. Men hjälper samtalsgrupperna? Vi får träffa eleverna och höra vad de tycker.

Reportagen är resultatet av ett samarbete mellan Journalistutbildningen på Göteborgs universitet och Barnen. Reportrar är Elsa Persson och Emma Wirenhed.


Programledare Lollo Collmar.


Missa inte våra nya sändningstider! Torsdagar 11.03 och 20.03 och fredagar 23.30!