Vi kände oss tvingade byta till särskola

Det är tragiskt att man som förälder måste kämpa för att barnet med Downs syndrom ska få en naturlig och bra skolgång i vanlig grundskola. Tyvärr har friskolor möjlighet att med ekonomi som skäl tacka nej till barn med Downs syndrom och andra funktionshinder. Lagen stöder denna segregering.

När man som förälder besöker skolor och försöker få en bild av olika skolors kompetens så får man OFTA höra att antingen så ska man skicka barnen på internatskolor hos Antroposoferna eller så är det bäst för barnet att gå i särskola. Lärare och rektorer motarbetar inkludering av barn med funktionshinder i grundskolan.

När min son började i grundskolan blev han så särbehandlad att vi kände oss tvingade att byta till en särskola för att han skulle bli värdigt bemött.

TRÅKIGT.

Detta är ett vuxenproblem, problemet ligger hos lärare och rektorer. Tyvärr.

-Lotta