Waldorfskolan integrerar barn med utvecklingsstörning

Lyssnade precis på barnen om utvecklingsstörda och skolan. Vill bara säga att det finns positiva erfarenheter att integrera utvecklingsstörda i ”vanliga” skolan. I Waldorfskolan ingår detta som en självklarhet!

hälsar Maria