Mobbing är mycket mer än sparkar

I senaste Fråga Barnen! frågade programledaren panelen vad de skulle göra åt mobbing, om de såg någon bli sparkad.

Alla i panelen svarade förstås att de skulle ingripa och ta den sparkade i försvar. Men det var för lätt. Mobbing är mycket mer än sparkar. Sparkar syns, men inte utfrysning, att bli knuffad, få spott i maten, bli utfryst, inte kunna tilltala någon, inte bli vald till något lag, inte bli bjuden på fester o.dyl.

Det är inte så lätt att kuta till en lärare med sånt. Läraren kan vara av den o-observanta typen. Det är den osynliga mobbingen som vuxna aldrig upptäcker, så vida vi inte ser lite längre än näsan räcker. Sånt jag nämnde samt även sådant som händer efter skoltiden då ingen vuxen finns i närheten.

Mats