Reaktioner efter programmen om nynazism i den svenska skolan!

Jag spetsade mina öron när jag hörde i inledningen av programmet Barnen den 3/1, att Norrsätra skola diskuterar värdegrundsfrågor i småskolan.

Jag som är överlevande från Förintelsen har under alla år predikat åt alla som höra ville, hur viktigt det är att information om Förintelsen skall börja redan i 11-12-års åldern.

Jag håller föreläsningar både för barn och vuxna, och mina bästa åhörare är sexorna. De läser mina böcker, och vill veta mera. De är öppna, de är nyfikna, de är som små svampar som suger åt sig allt. Precis som de sas i programmet, väntar man med upplysningen kan det bli för sent.

Jag har själv erfarenhet av en pojke som i likhet med Pelle kände sig ”osedd” i 12-årsåldern och hamnade i ett nazistgäng. Jag vill också bekräfta tankarna som yttrades om att man faktiskt kan börja försiktigt redan med riktigt små barn. För dem brukar jag berätta om min hund som jag inte fick ta med mig när jag fick lämna mitt hem, eller om de vackra långa håret som klipptes av.

Att skolan behöver ytterligare resurser var också en kommentar jag gärna skriver under på. Alla lärare borde ha kunskaper om att undervisa om Förintelsen, och ta upp den i alla ämnen.

En polis från Värmland kom också till tals, jag önskar att fler poliser kunde engagera sig i detta. Det var ett fantastiskt bra programm, och jag kände mig helt uppfyllt när det var slut.

Hälsningar

Hédi Fried

_____________________________________________

Tack för Barnen den 3.1. 2008 – ämne nazismen!

Otroligt viktigt att det tas upp i skolorna i mellanstadiet, att det där läggs en grund med rätt kunskap och insyn i denna vidriga –ism.

Jag är född i Danmark, var 11 år när tyskarna invaderade oss och Danmark var plötsligt inte Danmark längre. Stöveltramp med tyska kampsånger i pyttelilla fredsälskande Danmark…

Men tack och lov för den danska humorn: ”Hitler sände ett telegram till Kung Christian: ”Kan vi inte slå ihop våra länder till ett? Kung Christians svar: ”Nej tack, jag är för gammal att regera över ett så stort land!”

Skämt åsido: Barn och ungdomar ska lära sig så mycket de kan om judeförföljelser, alla förintelselägren, ondska, ondska från början till slut. Jag tack Gud för Sverige som förblev neutralt, att de nordiska frihetskämparna fick en fristad här.

När jag var 15-år riktade en tysk soldat, han var nog inte äldre än jag, en kulspruta mot min kropp, rakt emot min midja. Jag blev inte rädd, kände bara hat.  

Läs allt ni kan få tag på, t ex Kaj Munk, Danmarks modige diktare och präst. Han skrädde inte orden från predriksstolen, men så blev han också fegt nedskjuten i ett dike i Jylland. Betänk nog detta, den vanlige tysken ville nog inte krig. Det är nazismen som är boven.

Jag tackar Gud att jag kom till Sverige, som jag älskar, 1948! Vilken lycka att kunna köpa en tvål som löddrade och en äkta kam. Hade jag hamnat i paradiset? Gud välsigne er alla!

 Else

___________________________________________________

Kampen ”mot” ett fenomen riskerar att stärka just det man vill bekämpa. Bushs ”krig mot terrorismen”, kriget mot: cancer, droger etc. Du kan inte bekämpa mörkret direkt, men du kan tända ett ljus. Buddha har sagt att hat bekämpas inte med hat.

Tidningen Expo, som jag sett den är exempel på just det. Hat mot hatet. Vars enda effekt är att lyfta fram det man säger sej vara emot. Hat skingras med hjälp av kärlek, enligt Buddha. Kan man lära ut kärlek?

Alla levande människor är lika mycket värda, i teorin. Alla döda människor borde också vara lika mycket värda. I denna stund dör vuxna och barn i ”Demokratins” namn. I Irak. En halv miljon barn förintades under FNs bojkott mot Irak under 90-talet. I demokratins namn. Men ingen informerar svenska barn om det. På nittonhundratalet fanns en ond man som hette Hitler - men vad han åstadkom gjorde han inte utan hjälp. Demokratins och rationalitetens århundrade var också barbariets, ondskans och dumhetens århundrade. Vilka var det som släppte atombomberna t.ex? Vad jobbar dessa krafter under för namn idag? Samma företag som tjänade pengar på 1900-talets ”katastrofer” finns ju kvar än idag. Är det något att informera skolbarnen om? Knappast.

Jayant Bäckström

_____________________________________________

Hej Barnen!
Vid en handuppräckning i en gymnasieklass i lärdomsstaden Lund i höst, framkom det enligt ett par gymnasister, att hälften av eleverna är förintelseförnekare. Ungefär lika många är Sverigedemokrater (om det nu stavas med stor bokstav). Antagligen är det ett uttryck för attityd och yttrandefrihet. Och de röstar om några år.


Politiker och media har valt att försöka tiga ihjäl Sverigedemokrater, fastän de bevisligen är en del av samhällskroppen, som, alltså ett uttryck för något annat än sin människosyn, förmodligen?


Men okunskapen då, ska den också tigas ihjäl ? Kan verkligen förintelseförnekelsen vara något annat än okunskap så måste jag fråga: Önskar de, förintelseförnekarna då, att det inte hänt eller önskar de att den ska hända?

Jan Nordén i Lund

___________________________________________________

Hej Barnen-redaktionen!

Jag  beundrar ert engagemang för sådana frågor som barn inte brukar stöta på utan hjälp.

Att rasismen och nazismen faktiskt är aspekter som måsta tas upp gemensamt med barn visar även en händelse som vi som tysk familj blev utsatta för när vi bodde i Sverige. När ett litet gäng killar i 16-års åldern fick reda på att vi talade tyska i vår trädgård tyckte de att det vore bäst att de gjorde sig ”förstådda” genom att busa ordentligt och skrika ”Sieg Heil” och liknande grymheter.

Här är det typiskt att temat kring andra världskriget behandlas i takt med historiska utbildningsmålsättningar, dvs. i närmast högstadieåldern som verkar mycket för sent sett ifrån en psykologiskt-polistisk synvinkel.

Jag kan bara uppmuntra om fortsatt engagemang. Väldigt föredömligt!

Bästa hälsningar ifrån en mångårig tysk SR-lyssnare

Holm Chemnitzer i Markkleeberg, Tyskland

_____________________________________________

Jag hörde ert program om nazismen.

Det finns bara ett sätt att besegra våldet. Var och en måste lära sig förstå stenåldersmänniskan som finns inom oss alla när vi föds.

Vi människor begår gräsliga handlingar mot varandra i alla länder. Nästan inget av detta våld är rationella handlingar utan orsakade av instinkter. Vi försöker ta för oss precis som vilket annat djur som helst, eller vi försvarar ett revir. Vi måste tillsammans se dessa urgamla krafter som finns inom oss. Någon annan lösning finns inte.

Vi måste lära oss att bli jämlikar som hjälper varann.

Våra psykologer rör bara lite på ytan, de mäktar inte att ta i den verkliga orsaken till exempelvis nazismens brott. Förintelsen är ingen enstaka händelse. Den försegår fortfarande men med mera raffinerade metoder.

Hälsningar

Kjell

_____________________________________________

Hej Barnen!

Jag vill tacka dig för det ert fantastiska program i Sveriges Radio torsdagen den 3 januari. Ni har tagit fram temat om dagens nazister i den svenska skolan. Jag lyssnade noggrannt på alla de inblandade personerna som ni intervjuat. Hur och i vilken ålder ska man börja upplysa barnen? Mig veterligt är det obligatoriskt när man går i nionde klassen att gå igenom andra världskriget. Då kommer Förintelsen och nazimen automatiskt med i bilden.

Jag blir ofta inbjuden till skolor för att berätta om mina erfarenheter under andra världskriget. Jag är polsk jude. Först var jag i ghettot i Warszawa från dess början till slut. Med slut menar jag tills ghettot var utjämnat med marken och jag med min familj var gömda i ett bunker under jorden. Sedan satt jag i nio olika koncentrationsläger, var med om ”dödsmarschen” och befriades den 2 maj 1945 av den engelska armén. Då vägde jag 24 kilo. Så jag har mycket att berätta för våra skolungdomar.

Personligen tycker jag att ett barn som går i t ex sjunde klass inte förstår lika mycket som en 16-åring i nionde klass. Jag brukar avråda lärare från att slå ihop klasserna 7, 8 och 9 i aulan när jag kommer till skolan. Det är ju en allvarlig och gripande berättelse så det får inte bli för stor och åldersmässigt splittrad grupp. Däremot håller jag med om att föräldrarna i god tid försiktigt kan berätta om nazismens frammarsch under Hitlers tid.

Vi har sedan 10-12 år tillbaka mycket duktiga och kunniga SO-lärare som berättar om Förintelsen, rasismen och antisemitismen. De brukar visa olika filmer och skaffa föreläsare. Det finns t o m skolor som arrangerar klassresor till Auschwitz. Där kan eleverna själva uppleva det nynazisterna förnekar. Jag tycker att landets kommuner kunde ge ekonomiska bidrag  till sådana resor.  Det är viktigt med tanke på utvecklingen med nazism, rasism och antisemitism i vårt land. Det finns knappast en enda skola som inte har problem med rasismen. Det finns rektorer och lärare som försöker dölja detta i syfte att inte vilja förstöra ”det goda rykte” som skolan har. Men innan jag besöker en skola vet jag alltid genom mina kontakter vad som händer i den aktuella skolan.  

Därför uppskattar jag ert program Barnen som ni sände i Sveriges Radio. Lycka till med programmet i fortsättningen!

Med vänlig hälsning

Mietek Grocher

 _____________________________________________