Journalistpris till Barnen!

Ylva Mårtens har fått Cancerfondens journalistpris 2002 i radioklassen för sitt program ''Vår mamma är död'' .
Så här lyder juryns motivering: Ett reportage med en lyhört lyssnande intervjuare som vågar ställa svåra frågor och är beredd att inte väja för svaren. Dessutom granskar Ylva Mårtens kritiskt samhällets oförmåga att ge den drabbade familjen stöd. Radioreportern Ylva Mårtens belönas med 20 000 kronor. Programmet återutsänds påskdagen 20/4 kl. 18.00. Läs mer