Resan till Rysslands barn

Barnen Special. Programmet Barnen sänder från och med den 18 till och med den 21 augusti 2008 fyra reportage från Ryssland.

Olga Granlöf är född och uppvuxen i Sovjetunionen. Hon kom som 23-åring till Sverige, har levt halva sitt liv i Sovjet och halva i Sverige. Olga blir lyssnarnas vägvisare och Barnens reporter Ylva Mårtens tolk. 

Resan till Rysslands barn börjar på Finlandsbåten till Helsingfors och går sen vidare med tåg till St Petersburg och Moskva.

PS. Längst ner på hemsidan finns dessutom två inslag från Eko-redaktionen och tre korta reportage som sändes i P1-morgon från resan till Rysslands barn. DS. 

Resan till Rysslands barn, del 1 -
elitens barn och andras

Tre pojkar i 4:e klass reser sig upp i sitt lilla klassrum på privatskolan Baltica College i St Petersburg. Klassen består endast av dessa tre elever. Pojkarna är alla klädda i kostym eller kavaj, fluga eller slips. Rektorn, Ludmila Barisava presenterar pojkarna med hjälp av deras pappors yrken: - Dimas pappa är professor på en teknisk högskola, Sachas och Jans fäder är båda affärsmän med nära kontakter med regeringen.

- Vi är en skola för den nya eliten, både den politiska och den kulturella. Baltica College var en av de första privatskolorna som bildades efter 1991. Våra medlemmar i regeringen har givit oss förtroende att ha deras barn här och flera av papporna till våra elever ingår i presidentens team, förklarar rektorn. 

På schemat står förutom alla de vanliga skolämnena också etikett och uppförande frågor. Här får eleverna lära sig hur man hälsar, talar i telefon och uppför sig vid matbordet. - Det är mycket bra att veta vilket bestick som är till fiskrätten när man blir bjuden på en stor bankett, förklarar Alexej Gunisov 14 år.

Från Baltica College och elitens barn går Olga Granlöf och Ylva Mårtens vidare till en teaterrepetition med pojkar som kommer från helt andra familjeförhållanden. Pojkarna bor i St Petersburgs förorter och är vana vid missbruk och övergrepp.

Det är överläkaren och terapeuten Ilja Berdeshev som håller i teaterterapin på kvällstid. Dagtid jobbar Ilja Berdeshev på ett kriscentrum. Föreställningen som pojkarna repeterar handlar om en pojke som tror att han är förlorad. Hans terapuet försöker övertyga honom om att han kan förändra sitt liv och att allt är möjligt.

Kostja Nikiforov, 12 år, presenterar sig själv som en pojke med stora disciplinsvårigheter, men i intervjun visar det sig att han är egentligen är svårt mobbad. Kostja förklarar vad teaterterapin betyder för honom: - Stort! Det minsta jag kan säga är att jag känner mig som en normal människa här, jämfört med hur det är när jag är i skolan.

Resan till Rysslands barn, del 2 -
barnbröllop eller framgångsskola?

Resan till Rysslands barn går idag vidare till en romsk bosättning på landsbygden i Novgorodtrakten, ett tiotal mil sydväst om St Petersburg. Till Tjodovo, Mirakelbyn kom många romer från Ukraina efter Tjernobylkatastrofen och byggde sig en by. Efter några år fick de också en egen skola. Marta Mihaj, 13 år och Angela Mihaj, 12 år går i fjärde klass. Båda flickorna tycker om att gå i skolan och lösa uppgifter:

- Jag skulle vilja jobba när jag blir vuxen men vi romer har en lag som vi måste följa. Våra kvinnor arbetar inte utanför familjen, så det kommer att bli så för oss också, säger Angela.

- Jag kommer att gifta mig tidigt och kanske slutar jag skolan redan nu till sommaren, för även om vi skulle fortsätta läsa så finns det inga jobb, och då är det ingen mening att gå i skolan, fyller Marta i.

Amor Mihaj, 14 år och Boris Mihaj, 12 år går också i 4:e klass. Pojkarna vet att det är skolplikt från 7 år i Ryssland, men inga myndigheter hörde av sig till deras föräldrar när de var små. Boris vill bli polis, för det finns inga romska poliser. Och han vet också att hans föräldrar vill gifta bort honom tidigt: - En av våra klasskamrater är redan gift, han är bara 10 år och en liten plutt, säger Amor.

I Mirakelbyns skola arbetar rektor, Valentina Detkina, en kämpade ryska som redan betalt böter för att hon tar emot 80 skolbarn istället för 40 som hon har tillstånd till. Rektorn gråter, för hon är så orolig för barnen när de tvingas sluta skolan för att gifta sig redan efter 4:e klass, skolan har inte fler klasser.

Resan till Rysslands barn fortsätter sedan till friskolan Vzmah, uppkallad efter en fågels vingslag. Skolan startade 1989, före Perestrojkan, berättar Elena Pavlovskaja, studierektorn: - Vi ville ge våra egna barn en bra skolstart, så då startade vi skolan hemma i våra lägenheter. Gorbatjov uppmuntrade oss att ta egna initiativ så det var ok. Vi fick ingen kritik varken från myndigheter eller kommunistpartiet, de hade viktigare saker att göra då än att kolla en sån här liten skola. Nu vill vi ge eleverna här möjligheten att bli framgångsrika, berättar studierektorn.

Skolan tar emot elever från 1 år till 18 år. I förskolan läser barnen engelska från allra första början: - Good Morning children! How are you? Let’s take a photo! Smile children smile! Så lyder uppmaningarna när Sveriges Radio är på besök. Skolan är otroligt ambitiös, modern med en slags framgångsideal och inte nån vanlig snobbskola.

Resan till Rysslands barn, del 3 - alla barn behöver en familj!

Alja Kovtynenko, 18 år och Katja Beljaeva, 12 år är båda fosterbarn. De bor tillsammans med sin fostermamma Svetlana, Aljas storebror, Aljas gammelmormor och en hund i ett stort flerfamiljhus utanför St Petersburg. Alja och Katja bodde förut på barnhem.

Svetlana visar bilder på Katja hur hon såg ut när hon kom från barnhemmet; mörk under ögonen, rakat huvud och smal, mycket smal. Hur har Katjas liv förändrats sen hon kom hit till familjen? - Allt är förändrat! Här får jag lära mig både dansa, tala engelska och jag har en egen dator, berättar Katja.

27 miljoner ryssar är under 18 år. Enligt officiella ryska siffror bor ca 750.000 barn på barnhem. De räknas som föräldralösa. Antingen är mamman och pappan döda, försvunna eller så har mamman lämnat sitt barn direkt på BB. Men den vanligaste orsaken är att föräldrarna inte förmår att ta hand om sina barn, de har förverkat sin föräldrarätt enligt rysk sociallagstiftning.

Föreningen Föräldrabron har kämpat sen 1988 för att alla barn behöver en familj. Grundare och iniativtagare till Föräldrabron är Marina Levina och hennes man. Paret Levin trodde att de levde i världens bästa land; Sovjetunionen tills de upptäckte att barn sorterades som sopor på barnhemmen runt om i landet. På korrigeringsanstalter tynade barn med funktionshinder bort. Då bestämde de sig själva för att adoptera ett barn med funktionshinder. Men det var förbjudet. Efter lång och envis kamp lyckades familjen i alla fall. Idag bor 4 adoptivbarn, 5 fosterbarn + en baby och 3 biologiska barn i makarna Levins lägenhet. Ibland fungerar familjen även som ett jourfosterhem.

Målsättningen att alla barn behöver en familj omfattas idag även av den ryska regeringen, men placeringen av barnhemsbarn i fosterfamiljer går mycket långsamt. Den kollektiva korrigeringen av barn på institution är en rest från det gamla sovjetsamhället, en rest som är svår att göra sig av med. Barnhemsbarnen är många, många fler idag än fosterbarnen.

Resan till Rysslands barn, del 4 - de farliga barnhemsbarnen.

Den sista delen av resan till Rysslands barn går till Moskva. Olga Granlöf och Ylva Mårtens besöker Internatskola nr.8. En internatskola är i Ryssland detsamma som ett barnhem. Här bor 112 barn i åldrarna 7 till 18 år. På barnhemmet är alla barnen föräldralösa, berättar rektorn, 90% av barnens föräldrar har förverkat sin föräldrarätt, resten av föräldrarna är döda, försvunna eller så har mammorna lämnat sina barn direkt på BB.

Barnen som flyttar härifrån är inte förberedda för att leva ett eget liv, berättar rektorn: - De är uppfostrade till att bli konsumenter. Här på internatskolan är allting serverat. De vet inte att man måste arbeta för att klara sig och det här leder till att många blir kriminella.

Moskvas barnombudsman, Alexej Golovan berättar att det finns mängder av forskning som visar att barnhemsbarnen inte kan anpassa sig till samhället. De blir farliga för både sig själva och andra. Den organiserade brottsligheten rekryterar gärna barnhemsbarn för att få dem att begå brott. Barnhemsbarnen har ingen familj att ta hänsyn till så de utför handlingar som andra barn aldrig skulle göra, berättar barnombudsmannen.

För två år sedan uttalade Vladimir Putin regeringens målsättning: Barnhemmen ska avvecklas. Alla barn har rätt till en familj. Men avveckligen går långsamt.

Tanja Janina, 13 år har bott här sedan hon var sju år. Förra året fick hon chansen att flytta hem till en familj som fosterbarn:
- Men jag längtade tillbaka till barnhemmet för jag fick inte leka med familjens hundar, fostermamman, tyckte jag var olydig när jag gjorde det, berättar Tanja.

Foto och produktion Ylva Mårtens

Ljudmix Nicola Pryke

Musik:

Karavai Quartet, Babushka Matryona.

Troika, spår 10.

Romernas bordsvisor i Zjemtjuzjny familjen

Lilla Solen, spår 2  & Alenuschka, spår 6.

Litteraturtips:

Ängeln i Groznyi av Åsne Seierstad

Ryssland Nu! av Claes Ericson

Vitt på svart av Ruben Gallego  

Fakta om Rysslands barn

Sovjetunionen undertecknade FNs barnkonvention 1990 där med har Ryssland också gjort det. BO i Moskva startade 2002 efter stort motstånd. I andra regioner kom denna myndighet tidigare. Här är en lista på  de fem viktigaste frågorna för barnen i Ryssland enligt Moskvas barnombudsman:

1. Att många barn inte har någon bra bostad, trångboddheten är mycket stor.

2. Att de föräldralösa barnen bor på institution eller bor på gatan och inte i ett fosterhem.

3. Att barn med funktionshinder inte blir accepterade i samhället.

4. Att många barn blir utsatta för stor grymhet, psykiskt och fysiskt våld.

5. Att det saknas ett domstolsväsen som är anpassat till barn.

BO anger tre orsaker till att barn blir gatubarn: 1. Det förekommer våld i familjen. 2. Föräldrarna är missbrukare och vanvårdar sina barn. 3. Föräldrarna är psykiskt sjuka.

Vladimir Putin uttalade sig för två år sedan att något måste göras för barnen som bor på gatan. Sen dess har tillfälliga institutioner med uppgift att ta hand om gatubarnen kommit till. Polisen har blivit mer aktiv att plocka upp barnen från gatan och se till att de tas om hand av  myndigheterna. Men gatubarnen som ofta kommer från andra delar av Ryssland gömmer sig för polisen så att de inte blir hemskickade. Efter en tid på en sådan institution skickas barnen hem till den del av Ryssland som de kommer ifrån. Då har myndigheterna i Moskva inte längre något ansvar. Hur många barn som bor på gatan är omöjligt att säga något om, den högsta siffran vi fick i Ryssland från en socialarbetare var 2 miljoner. Det ska jämföras med att det i Ryssland bor 27 miljoner barn under 18 år.

Skolan i Rysslands betalas på flera sätt, det finns statliga, regionala  och kommunala skolor. Huvudmannaskapet avgör vem som finansierar skolan. Alla elever oavsett etnicitet, religion, funktionshinder, bostadsort etc har rätt till likvärdig utbildning.

Födelsetalet per kvinna, nativiteten i Ryssland är idag låg, 1,2 barn per kvinna. Regeringen har satt in barnfrämjande åtgärder t ex får föräldrarna till första barnen 25.000 rubel som ett engångsbidrag, andra barnet 30.000 rubel och tredje barnet 45.000 rubel. Kontinuerliga barnbidrag är regionala och varierar alltså i storlek. I Moskva är barnbidraget 1500 rubel per månad och mer till familjer där pappan är militär. Barn med funktionshinder får ett bidrag med 4500 rubel per månad. Det finns även flerbarnstillägg. Mödrar kan vara hemma i ett och ett halvt år med ca 50% av lönen. Nu diskuterar man ytterligare ett och ett halvtårs mammaledighet utan lön med med löfte om att få behålla jobbet. Inga pappa-månader. Det finns även ett förslag från regeringen att inför någon slags ”mamma kapital” 300.000 rubel för varje bar. Dessa pengar får endast användas till barnets utbildning, bostad och pension.

Källa Barnombudsmannen i Moskva.

________________________________________________

Två inslag från Ekots hemsida:

1. Svårt att hitta fosterhem i Ryssland, från den 20.8. 2008.

2. Barnhemsbarnen i Ryssland blir fler, från den 21.8. 2008.

___________________________________________________

Tre reportage från resan till Rysslands barn sändes också i P1-morgon.

1. Besök i skola 409 i staden Pusjkin, sändes i P1-morgon den 15.8. 2008.

2. Besök på barnsjukhuset i Pusjkin, sändes i P1-morgon den 18.8. 2008.

3. Lektion om Rysslands nationalskald Aleksandr Pusjkin i en sjukhussal i staden Pusjkin, sändes i P1-morgon den 21.9. 2008.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista