Barncancerfondens journalistpris till Barnen!

 Lollo Collmar, Anna Iversen och Ylva Mårtens har fått Barnancerfondens journalistpris för Barnens programserie "Leva med Cancer".
Juryns motivering lyder: "För att på ett engagerande och osentimentalt sätt, samt med stor respekt för barnen, skildra hur cancer drabbar på olika vis.

Reportageserien är rättfram och allsidig och belyser sjukdomen och dess följder med en ovanlig lyhördhet, vilket ökar förståelsen för hur det kan vara att leva med cancer."

Klicka för att läsa mer om programmen och de intervjuade barnen här!

Eller lyssna direkt på programmenSå här skrev Barncancerfonden själva om priset: