...och så här tyckte lyssnarna:

Hej,

 Jag tycker att Sverige går åt helt fel håll när det gäller skolan och har inte alls förstått att det blir sämre och tråkigare för barnen att gå i skolan när det liknar militären.

 Skolan borde vara något spännande och intressant!

Finns det någon möjlighet att våra politiker ska inse att om barnen får mer inflytande och tvingas ta mer ansvar tidigt i åldrarna. Att vi kommer att få en mycket bättre skola än idag. Förmodligen skulle även mobbning, förstörelse, hot och liknande också minska eftersom eleverna har skolan som ett "hem" där de tar ansvar för hur det ser ut och vad som ska göras.

MVH

Linus Knutsson

Hej!

Lyssnade på reportaget om Ekhagens förskola och att låta barnen bestämma.

Javisst! Visst måste barn få bestämma, om så bara för att träna förmågan att veta vad man vill och ta konsekvensen av det man bestämmer.

 MEN, Vart tar den erfarenhet/kunskap som man har som vuxen vägen? Vi måste ju balansera barnens val med den insikt vi har som vuxna. Hur förmedlar vi det samtidigt som vi låter barnen bestämma?

Eller ska varje generation börja från "scratch"? Och inte ha möjligheten att ta till vara de erfarenheter man får genom livet? Åtminstone jag låter inte min treåring cykla på gatan även ifall hon vill det. Och det har ju inte med frågan om vad hon vill att göra. Det har med frågan om att jag faktiskt ibland vet mer/bättre...

För att konkretisera mig: Det handlar inte om att låta alla - oavsett ålder, härkomst, utbildning etc - bestämma själva utan att hitta en väg där kunskaper och erfarenheter redan gjorda kommer alla till del - som det beslutsunderlag som behövs för kloka beslut och ett gott omdöme.

 Och - som på Ekhagens förskola - att träna människor till att veta vad de vill och samtidigt ge dem insikt om vad detta får för konsekvenser.

 Hade jag lösningen på detta  - egentligen demokratins - problem, vore jag säkert nobelpristagare, men tyvärr...

 Det enda jag kan föreslå är: En gyllene medelväg - låt barnen bestämma i de saker de kan ta konsekvenserna av. Olika vid olika åldrar, men framförallt: olika för olika individer.  Dvs se människan bakom älder, kön, utbildning, what-so-ever!

Hälsningar

 Carin