Pappa och jag!

fredagen den 17 mars kl.11.03 och kl. 23.07.söndagen den 19 mars kl.18.00 P1

Fyra barn, tre pappor och tre frågor kretsar veckans Barnen kring. Vi frågar:

1. Hur minns du första möte med ditt barn?

2. Beskriv ditt lilla barn som alldeles ny.

3. Ditt första minne av din egen pappa, hur minns du honom?

Istället för att prata om papparollen och hur det är att vara föräldrar, försöker vi vända på frågan och be papporna fundera över hur deras barn tänker och är. Vi träffar Matilda Jansson 1 år och hennes pappa Kalle Falk, Jerome 6 år, Justin 4 år och deras pappa Joseph Njuba och till sist Fjodor Thorell, 2 år och hans pappa Jonas Hallström.

Programmet är en uppföljning av Barnen den 27 januari som hade rubriken ”Så här pratar vi! Spädbarn berättar.” Då handlade det om hur spädbarn pratar och kommunicerar. Då medverkade mest kvinnor i programmet. Nu är det pappornas tur att vara de små barnens tolkar.

Producent Ylva Mårtens