Torsdag 7 oktober

En historisk tillbakablick på spetälska

En gång i tiden samlades människor med infektionssjukdomen spetälska (lepra) in till ett liv i små samhällen för att de inte skulle smitta andra. Så sker på vissa håll i världen även idag.

Henrik Olsson i Lödöse ville vet om man även i Sverige tvingat spetälska att bo på vissa speciella ställen. Historikern Eva Andersson och medicinaren Katharina Sunnerhagen hade besked att ge:

– Spetälska är en bakterie som växer väldigt långsamt och som drabbar nerverna i kroppen, så att man förlorar känseln. Då kan det bli så att man inte känner när man gör sig illa, säger Katharina Sunnerhagen.