Alltinget, den 20 oktober

Vänskapen till en fluga

7:44 min

Ibland får Alltinget fina historier från vardagen som den om Rune Blomberg i Västra Frölundas vänskap med Marianne - en "medelstor fluga". 

Zoologen Snuttan Sundell tror att den övervintrande flugan är en vindsfluga. Det finns flera skäl till att den kan upplevas som tillgiven.