Allttinget, den 12 april 2012

Tiden - en fråga om inställning

8:48 min

Så ger sig Alltinget i kast med den lilla frågan: vad är tid och tidsuppfattning? Tiden kan gå svindlande fort men även uppfattas som evinnerlig. Attityden till tiden är starkt knuten till vårt språk och då vår verklighetsuppfattning. Ge dig tid att lyssna och förstå resonemanget om språkets betydelse för tidsuppfattningen och vad pulsen hos en lugn munk har med saken att göra.