Hur vet vi vad orden betyder?

P1 Söndag den 5 november kl. 17.00, fredag den 10 november kl. 21.03  

Vi människor är något av språkvirtuoser. Ett barn lär sig i snitt tio nya ord om dagen. Ingen annan form av inlärning går så smidigt som inlärandet av ord. 

Men hur går det till när vi förstår vad orden betyder? Och vad är betydelse för något när vi pratar om ord? Filosofiska rummet om kognitiv semantik och inlärning.

Gäster: Peter Gärdenfors, kognitionsforskare o filosof, Ingar Brink, filosof och Björn Larsson, författare.

Programledare och producent: Peter Sandberg 

Programet sändes första gången i maj 2005