Om den historiske Muhammed

Söndag 20 maj 17.00, med repris fredag 25 maj 21.03

Muhammed föddes 570 e.kr och blev tidigt föräldralös. Under barnaåren bodde han tidvis hos en beduinfamilj men kom så småningom att bo med sin farbror Abu Talib och hans familj. Muhammed kom att få många uppgifter i livet: profet, lagstadgare, kultledare, högsta domare, fältherre, statsöverhuvud och, inte minst, religionsstiftare. Profeten Muhammed grundade islam, som idag är en världsreligion med 1,2 miljarder troende. Men vem var Muhammed och hur såg tillvaron ut i Mecka och Medina under den tid han verkade? Och hur ser tankegodset ut som han spred till sina anhängare.

Gäster: Jan Hjärpe, islamolog och Mohammad Fazlhashemi

, idéhistoriker.

Producent och programledare: Peter Sandberg.