Kroppen i filosofi ocg teologi

söndag 26 augusti 17.00 i P1, med repris 31/8 21.03

Människokroppen är en levande organism vars sinnen är vår källa till kunskap om omvärlden. Kroppen är hem för vårt medvetande och dessutom tvingas kroppen kånka runt medvetandet i världen. Kroppen är stoftet vi identifierar oss med och vår fysiska representant i det sociala livet. Trots allt detta spelar kroppen en ganska blygsam roll inom filosofins moderna historia.

Inom den kristna teologin är kroppen däremot ett fundament. Gud tog sig gestalt i en människokropp – Jesus Kristus – och vandrade på Jorden.

Trots den tidigare frånvaron är kroppen idag centralgestalt i den teoretiska debatten: den begärande kroppen, den narcissistiska, den industrialiserade, den sjuka och den kommersialiserade kroppen. Kroppen som skal, yta, språk, myt, scen. Ur genusperspektiv är kroppen ofta ett fält för maktspel och ett resultat av social konstruktion.

Gäster: Ola Sigurdsson teolog och författare till boken Himmelska kroppar, inkarnation blick och kroppslighet, Magnus Zetterholm, docent i Nya Testamentets exegetik vid Linköpings universitet och Jonna Bornemark, doktorand i filosofi.

Programledare och producent: Peter Sandberg