Auktoritet, underkastelse och den fria viljan

P1 söndag 12 januari kl 17.00, repris 17/1 kl 21.03
Leds människan i koppel av auktoriteter eller kan hon alltid hävda sin fria vilja? Hur stark är driften att underordna sig? Är den fria viljan en möjlighet eller är vi rädda för att ta ansvar fullt ut? Det är frågor som diskuteras i Filosofiska rummet som handlar om auktoritet, underkastelse och den fria viljan. Medverkande är filosofen Hans Ruin, historieprofessorn Yvonne Hirdman och psykoanalytikern Ludvig Igra. Programledare är Peter Sandberg och producent Catharina Vestin.