Om moralens grunder

P1 söndag 9 februari kl 17.00, repris 14/2 kl 21.03
Det finns olika skolor i filosofin som ger mycket olika svar på frågan om vad moral är, var den har sina källor och vad den är till för, olika slags ledtrådar för hur moraliska problem ska behandlas, hur man ska bedöma vad som är rätt och fel. Bibeln har länge varit en källa till moralisk insikt, men kan kristendomen, eller någon annan religion, vara en grund för moralen? Eller vetenskapen? Vad är det egentligen man begär, när man frågar efter en grund för moralen? Eller är moraliska frågor istället djupt personliga frågor som vi är tvungna att besvara utan stöd av regler eller auktoriteter? Men skulle inte det betyda att "rätt" och "fel" bara är det enskilda människor anser vara rätt och fel? Gäster är filosoferna Joel Backström och Göran Torkulla från Åbo akademi samt Sven Danielsson, professor i filosofi i Uppsala. Programledare är Peter Sandberg, producent Joanna Rose.