Spår

P1 söndag 30 mars kl 17.00, repris 4/4 kl. 21.03.
Tankens spår, minnets spår och kanske till och med villospår. Världen verkar bestå av spår efter något som har flytt, och vi trampar runt bland avtrycken. Går det att återskapa det som varit? Och går det att frigöra sig från de invanda tankespåren? Eller är vårt tänkande ofrånkomligt fångat i en fåra som är alldeles för svår att lämna? Hur ska man kunna bryta sig ut, komma loss och tänka bortom de vedertagna sanningarna? Gäster är filosoferna Fredrika Spindler, Jan-Ivar Lindén och Mats Rosengren. Programledare är Peter Sandberg och producent Joanna Rose.