Adorno

P1 söndag 12 oktober kl 17.00, repris 17/10 kl 21.03

”Det som filosoferna en gång kallade livet har krympt ihop först till privatsfär och sedan ytterligare till en komsumtionssfär, som utan autonomi och utan egen substans släpar med som ett slags bihang till den materiella produktionsprocessen"