Adorno

P1 söndag 12 oktober kl 17.00, repris 17/10 kl 21.03
”Det som filosoferna en gång kallade livet har krympt ihop först till privatsfär och sedan ytterligare till en komsumtionssfär, som utan autonomi och utan egen substans släpar med som ett slags bihang till den materiella produktionsprocessen.” Skrev Theodor Wiesengrund Adorno. I den mån han längre är känd, är han det som tung och svår tysk tänkare från långt tillbaka på 1900-talet. Talar han fortfarande uppfordrande till oss, och bör vi lyssna till hans dystopier? I Filosofiska rummet tas han hur som helst upp till diskussion av teologen och filosofen Mattias Martinson, litteraturvetaren Carin Franzén och sociologen Göran Dahl. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.