Biologi och beteende

P1 fredag 24 oktober kl 21.03

Generna viskar inte i våra öron, de vrålar. Det menar en amerikansk forskare och förespråkare för den så kallade nya biologin. Enligt den finns allt grundat i oss redan från födseln - språk, talanger, intellektuell kapacitet och könsbeteende.
Biologi och beteende diskuteras i Filosofiska rummet.
Gäster är hjärnforskaren Martin Ingvar, psykoanalytikern Irene Matthis och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Programledare är Peter Sandberg och producent Catharina Vestin.