Om Immanuel Kants teoretiska filosofi

För tvåhundra år sedan gick filosofen Immanuel Kant ur Tiden. Filosofiska rummet samtalar om Kants teoretiska filosofi och försöker reda ut begreppen kring Tinget i sig och annat.

Gäster är Filosoferna Hans Ruin, Marcel Quarfood och Anna-Petronella fredlund.

Programledare Peter Sandberg

från februari 2004