Filosofiska rummet - Vad får man tro på?

Får man, bör man och kan man som kristen fritt tolka Gud, Jesus och Bibeln? Eller kräver den sanna kristendomen fasta tyglar som hindrar den troende att skena åstad mot nyandligt sökande?

KG Hammar skrev i  våras i en artikel i SvD att jungfrufödseln skulle kunna tolkas poetiskt. Reaktionen blev dramatisk och Svd:s kultursidor fylldes med genmälen. Bilden av teologi som ett dammigt ämne på det akademiska vindskontoret kan därmed avfördas - Vad man tror och hur man tror är uppenbarligen explosivt debattstoff.

Gäster KG Hammar, Anita Goldman och Ola Sigurdsson.

Programledare Peter Sandberg

Producent Catharina Vestin

Sändes första gången september 2003