Från tanke till handling - Om filosofi, politik och aktivism

P1 söndag 25/4 kl 17.00

Under flera decennier har vuxenvärlden klagat på att dom unga inte engagerar sig politiskt. Nu finns engagemanget. Fast inte i kommunfullmäktige och riksdag som dom vuxna tänkte sig, utan i nya nätverk och i olika former av aktivism.

Antiglobaliseringsrörelsen är ett exempel, eller vegankampen, anti-porr-rörelsen, djurrättsrörelsen, Palestinafrågan. Men vad är aktivism egentligen? Är den tanke omsatt i handling, eller handling utan tanke, bara byggd på känsla? Och hur ser förhållandet ut mellan politisk filosofi, politik och aktivism?

Filosofiska rummet handlar idag om vägen mellan politisk tanke och handling. Gäster är filosofen Per Bauhn, filosofen och före detta Svenska Freds-ordföranden Magnus Jiborn samt skådespelaren och den mänskliga skölden Anders Carlsson.

Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.