Förlåtelse

P1 söndag 21/11 kl 17.00, repris 26/11 kl 21.03

Är det i alla lägen rätt att förlåta den som sårat en? Eller finns det oförlåtliga handlingar - kränkningar som aldrig kan eller bör förlåtas? Och vad krävs av ”offer” respektive ”gärningsman” för att förlåtelse ska kunna ske?

Påven Johannes Paulus har vid upprepade tillfällen de senaste åren bett om förlåtelse för katolska kyrkans historiska övergrepp mot oskyldiga människor, till exempel under inkvisitionens våldsamma sekler. Vilken betydelse har en sådan sådan gest?

Förlåtelse är ämnet i Filsosofiska rummet som den här veckan gästas av Ann Heberlein, etikforskare, Wilhelm Agrell, freds- och konfliktforskare och Per Bauhn, filosof.

Programledare är Lars Mogensen.
Producent Thomas Lunderquist.