Sju kvinnor bannlysta ur katolska kyrkan

Den katolska kyrkan har bannlyst sju kvinnor, fyra tyskor, två österrikiskor och en amerikanska, som för drygt en månad sedan, den 29 juni, lät prästviga sig ombord på en båt på floden Donau mellan Tyskland och Österrike.
Vatikanen reagerade snabbt. Eftersom Jesus lärjungar var män ska i förlängningen katolska präster vara män, så har det alltid varit och så anser Vatikanen att det ska fortsätta att vara. De sju kvinnorna fick några veckors betänketid att ångra sig men eftersom de inte har gjort det så blir de nu bannlysta. De blir exkommunicerade, det betyder att de utesluts från de troendes församling och att de inte får tillgång till sakramenten. Det betyder bland annat att de inte får ta nattvarden, de får inte bikta sig och de kan inte få syndernas förlåtelse och det är det strängaste straff den katolska kyrkan kan ta till. Det gäller ända tills de sju kvinnorna tar tillbaka sina anspråk på att vara präster. Den förestående kvinnoprästvigningen hade varit känd i ungefär ett halvår och följdes noga inom katolska kretsar i Europa. Det finns nämligen många också inom kyrkan som tycker att det borde bli tillåtet med kvinnliga katolska präster, men de här sju kvinnorna har inte fått något större stöd från kvinnoprästförespråkare. Det är för tidigt, menar man, och precis som nu har skett skulle man dra på sig Vatikanens fördömande. Det var en argentinsk biskop som inte erkänns av Vatikanen som genomförde prästvigningen och därför räknas den inte heller som giltig. Så frågan är om de sju har fört frågan om kvinnliga katolska präster framåt. I debatten och i medierna, kanske ja, men de har dragit på sig ett samlat fördömande av hela den katolska kyrkan, och de som hoppas på en förändring inifrån tror nu att det snarare kommer att ta längre tid innan kyrkan ändrar sig och kan tänka sig kvinnliga präster.
Stefan Winiger, Wien