Prästvigda kvinnor bannlysta av katolska kyrkan

Den katolska kyrkan har bannlyst sju kvinnor som låtit prästviga sig. Kvinnorn kommer från Tyskland, Österike och USA och prästvigdes på en båt på floden Donau förra månaden.
Vatikanen, som anser att katolska präster ska vara män eftersom Jesu lärjungar var det, gav kvinnorna betänketid att ångra sig. Men eftersom de inte gjort det bannlyses nu kvinnorna, vilket innebär att de utesluts från de troendes församling och inte får bikta sig eller ta nattvarden.