Konflikt om björnjakten

Jägareförbundet vill skjuta fler björnar än vad man fått tillstånd till. Enligt jägarna finns det betydligt fler björnar i de svenska markerna än vad myndigheterna hävdar.
Jägareförbundet i de fyra nordligaste länen har överklagat Naturvårdsverkets beslut om hur många björnar som får skjutas i höstens skyddsjakt. I hela Sverige får i år 64 björnar skjutas, men det tycker Jägareförbundet är alldeles för lite. Naturvårdsverket uppskattar att det finns lite drygt 1 000 björnar i Sverige. Beslutet att tillåta jakt på 64 djur innebär att man miskar stammen med 6 procent och det är, enligt Naturvårdsverket, vad björnstammen tål om inte tillväxten ska stoppas. På Jägareförbundet menar man att Naturvårdsverket kraftigt underskattar björnstammens storlek i norra Sverige och har därför överklagat beslutet. Man anser att tilldelningen till jakten skulle kunna ökas med över 50 procent. En av motvieringarna är att antalet tillbud med björnar ökat kraftigt och att jakten är nödvändig för att undvika onödiga konflikter mellan människa och björn.
Maria Höglund