Orange vill senarelägga 3G-utbyggnad

Teleoperatören Orange Sverige vill senarelägga 3G-utbyggnaden i Sverige med tre år. Det är en kraftig senareläggning jämfört med den uppgörelse som bolaget har med Post och Telestyrelsen.
Dessutom vill bolaget minska täckningen från knappt 8,9 miljoner invånare till 8,3 miljoner. De bolag som ska bygga 3G-nätet i Sverige brottas med skenande kostnader, och flera andra bolag har också flaggat för att de inte klarar tidsplanen som var satt till slutet av nästa år.