Bilbränder ökar kraftigt

Antalet anlagda bilbränder ökar kraftigt i landet. Förra året ryckte räddningstjänsten ut 839 gånger för att släcka bilbränder som senare visade sig vara anlagda. 1996 gjordes bara 193 sådana utryckningar, visar Räddningsverkets statistik.
Varför de anlagda bilbränderna ökar så kraftigt är inte klarlagt, men en teori är att det rör sig om försäkringsbedrägerier. Men räddningstjänsten rycker inte alltid ut när bilar brinner, försäkringsbranschen rapporterar att 6 300 bilar brunnit under 2001. Hur många av dem som tänts på med avsikt är okänt.