Orange vill skjuta upp 3G-utbyggnad

Den franska teleoperatörern Orange vill skjuta upp sin utbyggnad av 3G-nätet i Sverige. Detta trots att man förbundit sig att vara färdiga med utbyggnaden vid utgången av nästa år.
Orange vill skjuta upp sitt slutdatum för utbyggnaden i Sverige till årsskiftet 2006/2007, en senareläggning med 3 år. Enligt uppgifter till Ekot anger bolaget som skäl att tillgången på 3G-telefoner är för dålig och att man behöver mer tid för att få de bygglov som krävs för masterna. Dessutom vill bolaget få dispans från kravet på att nätet ska täcka 8,9 miljoner invånare. Orange vill bara bygga ut nätet så att det täcker 8,3 miljoner invånare