Deklarationerna färdiggranskade

Riksskatteverket är nu färdigt med de flesta förenklade deklarationer och i år betalas totalt 16,4 miljarder kronor tillbaka på skatten. Det är 3,4 miljarder mer än förra året. Samtidigt får en miljon deklaranter betala tillbaka drygt 3 miljarder kronor - och det är i sin tur mindre än förra året.
Riksskatteverket har ännu 400.000 förenklade deklarationer kvar att granska och de som lämnat in särskild deklaration får vänta till december på sina skattebesked