Rekordstort antal långtidssjukskrivna

På tisdagen kom det nya uppgifter som visar hur det står till med hälsan hos svenska folket. Det är regeringen som har beställt en utredning som visar att det aldrig förr har varit så många långtidssjukskrivna i Sverige som nu. En allt äldre befolkning och press på arbetsplatserna är huvudorsaker och frågan är då vad arbetsgivaren har för ansvar.
– Det är inte nödvändigtvis alltid arbetsgivarens fel, säger Anna Hedborg, Riksförsäkringsverkets chef och den som gjort utredningen. – Men däremot är det oerhört viktigt vad som sker på arbetsplatsen när människor drabbas av påfrestningar av olika slag, vare sig det kommer från arbetsplatsen eller från andra delar av livet. Om det blir pålagringar av problem eller om arbetsplatsen istället fungerar som ett stöd är en väldig skillnad. Dyster läsning Det är en dyster läsning som läggs fram. Utvecklingen i Sverige under de senaste tio åren har lett till att fler är långtidsfrånvarande från arbetsplatserna än någonsin förut. Fler kvinnor är män är frånvarande. Man kan säga att kvinnorna rent allmänt tycks ha blivit sjukare, medan framför allt äldre män tycks ha blivit friskare än tidigare. Det är armar och ben och kropp som slits ut snabbare än tidigare och det är psykisk press på arbetet som är de två stora anledningarna, och så att befolkningen blir allt äldre. Geografiska skillnader Det finns också geografiska skillnader. I norr är folk sjukare oftare och längre än i söder. Enligt utredningen verkar det som om det har hänt något i landet under 90-talet som rör samspelet mellan individen och arbetsplatsen och läkaren, säger Anna Hedborg. – På sätt och vis är det en sorts demokratisering av upplevelsen, att människor faktiskt själva definierar hur de mår. När då läkaren har svårt att identifiera exakt vad man skulle kunna göra för att bota, när individen inte säger sig orka med och där kanske inte heller säger sig orka med, så har det blivit mer naturligt att tillgripa sjukskrivning för något som kanske inte tidigare på samma sätt ledde till sjukskrivning. Är det lättare då för individen att gå till läkaren och säga att ''jag orkar inte med det här längre'' och så blir han eller hon sjukskriven? – Lättare vet jag inte, men jag tror det har blivit ett sätt att hantera fler problem än det varit tidigare.
Tommy Fredriksson