Teleoperatör begär uppskov med utbyggnad av 3G-nät

Teleoperatören Orange vill skjuta upp sin utbyggnad av nätet för tredje generationens mobiltelefonnät med tre år, samtidigt vill man också minska antalet möjliga abonnenter. Det framgår av en ansökan till Post- och Telestyrelsen.
– Vi kan inte göra någon bedömning nu, vi fick in det här ärendet i måndags, säger Hans Brändström, chef för PT:s enhet för mobila teletjänster. – Vi håller på att läsa igenom dokumentet, men vad vi ska göra är att värdera de dokument och de skäl man anger för att tycka sig vilja ha en förändring. Vilka skäl som Orange anger i sin ansökan är än så länge hemliga men enligt uppgifter till Ekot menar teleoperatören att tillgången på telefoner för den nya typen av mobiltelefoni inte kommer att vara tillräcklig när näten egentligen ska vara utbyggda i slutet av nästa år. Dessutom menar Orange att man behöver mer tid på sig för att få de byggnadslov som krävs för att bygga nya master. När Sverige ville bygga ut nätet för den tredje generationens mobiltelefoni anordnade man en slags skönhetstävling. De teleoperatörer som fick tillstånd att bygga ut näten var de som sade att de kunde bygga snabbast och täcka störst del av befolkningen. Det ledde bland annat till att Telia blev utan licens. Nu har Telia ändå slagit sig ihop med Tele2 för att bygga ett nytt 3G-nät. Men de har inga planer på att skjuta upp utbyggnaden. – Vi har ett avtal med Post- och Telestyrelsen och vi bygger enligt de licensvillkoren, säger Carina Axelsson, informationschef på Telia Mobile. Hur skulle det här påverka er om Orange får igenom sin ansökan? – Det vi förväntar oss är att det är lika spelregler på marknaden och att PTS i så fall förändrar villkoren för alla licenstagarna på liknande sätt naturligtvis. Om Post- och Telestyrelsen inte godkänner Orange ansökan om uppskov och bolaget inte blir klara i tid kan de förlora sitt tillstånd eller drabbas av kraftiga böter. – Det rör sig alltså om så stora belopp så att operatören inte ska tjäna på att inte efterfölja kraven, säger Hans Brändström. Jag kan säga att jag varit med tidigare där vi har förenat förelägganden med viten på 200 miljoner kronor, men det är absolut inget tak.
Patrik Holmström, Ekot