Mest män på moderaternas listor

Bara en tredjedel av moderaternas kandidater till kommunerna och riksdagen är kvinnor. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, har gjort för Sveriges Radios räkning.
Överlag är det moderaterna som lyckas sämst med att ha jämn könsfördelning på kommun- och riksdagslistorna i hela landet. Bara en tredjedel, eller 33 procent av moderaternas kandidater till kommunlistorna och 34 procent av kandidaterna till riksdagslistorna är kvinnor. Allra glesast mellan kvinnonamnen är det hos moderaterna i Västerbotten. Miljöpartiet har flest kvinnor på listorna i kommunerna. Men bland andra partier ser det sämre ut. I riksdagsvalet dominerar männen inte bara hos moderaterna utan även på kristdemokraternas och folkpartiets listor, där ungefär 40 procent är kvinnor. I kommunvalet är det förutom moderaterna också kristdemokraterna och centern som har mest ont om kvinnor på listorna, även där är siffran nästan 40 procent. Socialdemokraterna har lovat att ha varannan kvinna på listorna, och i riksdagsvalet har partiet i stort sett lyckats med det, men i kommunvalet har det gått sämre, bara 44 procent av kandidaterna är kvinnor.
Anna Tibblin Hansson
Research: Jenny Nordberg, Per Gudmundson och Inga-Lill Hagberg
Projektledare: Björn Häger
F A K T A R U T A - könsfördelning på partiernas listor SCB har för Sveriges Radios räkning tagit fram statistik om de drygt 50 000 personer som kandiderar till kommunfullmäktige och alla de 5 000 som står på riksdagslistorna i höstens val. Nominerade till kommunfullmäktige, kvinnor och män, i procent. c 38/62, fp 40/60, kd 43/57, m 33/67, mp 49/51, s 44/56, v 47/53. Alla partier 41/59. Nominerade till riksdagen, kvinnor och män, i procent. c 42/58, fp 41/59, kd 41/59, m 34/66, mp 44/56, s 49/51, v 50/50. Alla partier 41/59. I befolkningen som helhet finns det 51 procent kvinnor och 49 procent män. Flest kvinnor (57 procent) finns bland miljöpartiets kandidater till kommunerna i Västmanlands län. Flest män (70 procent) finns bland folkpartiets kandidater till kommunerna i Kalmar län, tätt följt av moderaternas kandidater till kommunerna i Västerbotten (69 procent män). De flesta partier har försökt nå jämställdhet på listorna till riksdagsvalet, men på listorna till kommunfullmäktige är kvinnorepresentationen är balansen sämre. Tydligast märks detta bland socialdemokraterna som, nästan nått fram till ”varannan damernas” med 49 procent kvinnor på riksdagslistorna, men bara når 44 procent. Inget parti klarar att uppnå jämn representation mellan könen i valet till kommunfullmäktige, även om några är nära. Partierna till vänster har högre kvinnorepresentation än de borgerliga partierna, både i valet till kommunfullmäktige och till riksdagen. V har som enda parti en helt jämställd kandidatlista till riksdagen. Moderaterna lyckas sämst med könsfördelningen på listorna till kommunvalet, där det går två män på varje kvinna. Nästan likadant är det på riksdagslistorna. Kommunlistorna för fp, kd och c domineras också av män. Mp har kommit längst när det gäller kvinnorepresentation i kommunvalet (49 procent kvinnor). I flera län har mp fler kvinnor än män på listorna till kommunfullmäktige. Det gäller t ex Västmanland (57 procent kvinnor) och Halland (56 procent). Miljöpartiets kommunala kandidater i Jönköpings län består av 50 procent av vardera kön. Miljöpartiets listor i fem län har kvinnlig majoritet. Vänsterpartiet har kvinnlig majoritet i ett län och folkpartiet har också det.